piątek, 28 listopada 2014

Zamek w Łapalicach

Hey Guys,

Dzisiaj pokażę Wam zdjęcia z wycieczki, którą odbyliśmy w zeszłym roku. Znajduje się tam najprawdziwszy zamek! Który niestety nie został dokończony (kilka słów o twórcy tego arcydzieła umieszczam poniżej). Co najważniejsze zamek zaczęto budować pod koniec XX wieku.  Nie w czasach gdy żyli Królowie i Królowe, ale w zeszłym wieku!! Dacie wiarę? Myślę, że gdyby budowa została ukończona byłby przepiękny! Póki co troszkę mnie przerażają te mury - można by było nakręcić tam jakiś horror.

Hey Guys,


Today I'll show you pictures from the trip that we had last year. There is the truest castle! Which unfortunately has not been completed (a few words about the creator of this masterpiece I put below). Most importantly, the castle were built in the late twentieth century. Not at the time when kings and queens lived, but in the last century !! Can you believe that? I think that if the construction was completed would be wonderful! So far little scare me these walls - could be there to shoot a horror movie.


"Zamek w Łapalicach - zagadka rodem z końca XX wieku, został zbudowany przez Piotra Kazimierczaka - rzeźbiarza, snycerza oraz producenta rzeźbionych mebli gdańskich. Ten niezwykły wizjoner odtworzył w latach osiemdziesiątych XX wieku średniowieczne realia. Budowany dom i pracownia okazały się być najprawdziwszym zamkiem. Szkoda, że niedokończonym.
W zamierzeniach autora projektu cały budynek miał stać się galerią sztuki, wykończoną kunsztowną drewnianą sztukaterią oraz dziełami malarstwa dorównującymi pięknem zabytkom sprzed kilkuset lat. Wnętrze miało być wykonane prawie w całości z drewna, łącznie z artystycznie zdobionymi sklepieniami i podłogami. Całokształt wystroju powinny uzupełnić liczne rzeźbiarskie dzieła sztuki."

"Castle of Łapalice - puzzle native of the late twentieth century, was built by Peter Kazimierczak - sculptor, woodcarver and carved furniture manufacturer Gdansk. This extraordinary visionary recreated in the eighties of the twentieth century medieval reality. Built a house and workshop proved to be the truest castle. It is unfortunate that unfinished.
The intentions of the building's design was to become an art gallery, exquisite wood finished with stucco and painting works par with the beauty of monuments hundreds of years ago. The interior was to be made almost entirely of wood, including artistically decorated ceilings and floors. Lifetime design should complement numerous sculptural works of art."


* tekst skopiowany ze strony : http://www.astra28.eu/lapalice.htmlwtorek, 25 listopada 2014

Baby Gorilla

Dzisiaj chciałam pokazać filmik z narodzonym gorylkiem:) bardzo wzruszające i pokazujące jak tak naprawdę jesteśmy do siebie podobni:) Miłego oglądania

Today I wanted to show a video of baby gorilla born :) very touching and showing how we really are alike :) Enjoy

wtorek, 11 listopada 2014

Żagań 2012

Postanowiłam przejrzeć zdjęcia z poprzednich lat i przypomniałam sobie o fajnych miejscach które odwiedziliśmy:) tym razem Żagań. Był to przełom Październik / Listopad tylko dwa lata temu:) Boże jak ten czas leci! Jak szalony.

I decided to view the pictures from previous years and remembered the cool places we visited this time :) Zagan. It was the turn of October / November only two years ago :) God how time flies! As crazy.
poniedziałek, 3 listopada 2014

Morze Bałtyckie / Baltic Sea

Z racji, że mieszkam na morzem często wybieram się na spacery brzegiem wody:) szum fal i zapach jodu, śpiew ptaków jest niesamowity za każdym razem kiedy stoję na plaży.

Zobaczcie kawałek mojego morza:)


Because I live on the sea often going for walks along the water :) sound of the waves and the smell of iodine, the singing of birds is amazing every time I stand on the beach.

See a piece of my sea :)czwartek, 30 października 2014

Wiejskie klimaty / Rural atmosphere

Dzisiaj podzielę się z Wami zdjęciami z sierpniowego weekendu. Miejsce w którym wypoczywaliśmy to Stańczyki. Będąc w Stańczykach mieliśmy ciągły kontakt z wiejskimi zwierzętami (dzisiaj na zdjęciach Owce:), pięknymi widokami na pola, kąpiel w jeziorach:) Już bym chciała wakacje:)

Today I will share with you pictures from the August weekend. The place where it Stańczyki chillin. Being in Stańczyki had continuous contact with rural animals (sheep pictures today), great views of the meadow, swimming in the lakes :) Already'd love holidays :)


poniedziałek, 27 października 2014

Kropki i kokardki / Dots and bows

Dzisiejszym tematem przewodnim są kropki i kokardki:) otóż, zdjęcia, które dzisiaj umieszczę są tylko wstępem w zasadzie zapowiedzią czegoś, co miało miejsce prawie dwa miesiące temu:) Póki co dzisiaj jeszcze nic nie zdradzam..


Today's theme is polka dots and bows :) so, pictures that will put today are only the beginning, in principle, the announcement of something that took place nearly two months ago :) So far today still do not betray ..
niedziela, 26 października 2014

sunday morning

 
 
Witajcie:)
 
Dzisiejszy dzień zaczynam od tej oto piosenki. Jest już trochę stara, ale wciąż ją uwielbiam:) W Polsce mamy dzisiaj ponurą pogodę i najchętniej spędziłoby się ten dzień przed tv. Jednak dzień zaczęłam aktywnie mimo tej niechęci. Szybki prysznic, godzinny spacer w lesie z moim labradorem - Ronim:) rosół się gotuje - mam nadzieję, że będzie smaczny! Później impreza urodzinowe mojej Kochanej bratanicy. I w końcu może wstawię nowe zdjęcia!
 
 
Udanej niedzieli:)


Welcome :)


Today I start with this here song. It is a little old, but I still love it :) In Poland we have today bleak weather, and most would spend the day in front of the tv. But the day I started actively despite this reluctance. Quick shower, hour walk in the woods with my Labrador - Roni :) broth is cooking - I hope it will be tasty! Later, a birthday party my dear niece. I can finally adds new pictures!Successful Sunday :)

piątek, 3 października 2014

Góry od ciemnej strony/Mountains from the dark side

Oglądałam dzisiaj tyle zdjęć w intrenecie i najbardziej podobały mi się góry:) Z racji, że sama mam pokaźną ilość zdjęć z gór postanowiłam wrzucić kilka swoich fotek. Tytuł postu nie na darmo został zatytułowany "Góry od ciemnej strony" ponieważ miałam kaprys na wstawienie zdjęć w bardziej mglistych ujęciach.

I watched today as many pictures In the internet and most liked Mountains :) Because of that, I've got a considerable amount of photos from the mountains I decided to throw some of  photos. Post title is not for nothing was titled "Mountains of dark side" because I had a whim to insert a picture in a more nebulous facets.

komentujcie, podziwiajcie i bawcie się dobrze, bo weekend się zaczyna!

Comment, admire and have a good time, because the weekend begins!