piątek, 3 października 2014

Góry od ciemnej strony/Mountains from the dark side

Oglądałam dzisiaj tyle zdjęć w intrenecie i najbardziej podobały mi się góry:) Z racji, że sama mam pokaźną ilość zdjęć z gór postanowiłam wrzucić kilka swoich fotek. Tytuł postu nie na darmo został zatytułowany "Góry od ciemnej strony" ponieważ miałam kaprys na wstawienie zdjęć w bardziej mglistych ujęciach.

I watched today as many pictures In the internet and most liked Mountains :) Because of that, I've got a considerable amount of photos from the mountains I decided to throw some of  photos. Post title is not for nothing was titled "Mountains of dark side" because I had a whim to insert a picture in a more nebulous facets.

komentujcie, podziwiajcie i bawcie się dobrze, bo weekend się zaczyna!

Comment, admire and have a good time, because the weekend begins!